IT-BRANSJEN

Tallet på IT-ansatte i norsk arbeidsliv vokser langt raskere enn for andre yrker

Selv i Korona-året 2020 ble det flere IT-ansatte. Men IKT-Norge er likevel bekymret for at det ansettes for få.

Veksten i tallet på IT-ansatte er mye høyere enn den gjennomsnittlige veksten i antall arbeidstakere. IKT Norge er likevel bekymret over at det er for få IT-ansatte til å dekke behovet for IT-kompetanse i bedriftene
Veksten i tallet på IT-ansatte er mye høyere enn den gjennomsnittlige veksten i antall arbeidstakere. IKT Norge er likevel bekymret over at det er for få IT-ansatte til å dekke behovet for IT-kompetanse i bedriftene
27. juli 2021 - 17:03
I Korona-året 2020 sank tallet på lønnstakere i Norge med en prosent sammenlignet med året før. Men i IT-bransjen fikk de ansatte flere kolleger også i dette kriseåret. Tallet på IT-ansatte steg nemlig med tre prosent, viser tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

Dermed ser ikke Korona-pandemien ut til å ha klart å ta knekken på det som har vært en tydelig trend de siste årene: Veksten i tallet på ansatte i IT-yrker er langt større enn den generelle veksten i tallet på lønnstakere i norsk arbeidsliv.

Bransjeorganisasjonen IKT Norge mener imidlertid at det er langt igjen til tallet på ansatte IT-folk matcher det som er nødvendig for å dekke inn den manglende IT-kompetansen i norske bedrifter.

– Det er positivt at tallet på ansatte i IT-yrker øker så kraftig, men samtidig vet vi at tre av fire NHO-bedrifter rapporterer at de fremdeles mangler IKT-kompetanse. Dette er alvorlig for Norges evne til å utvikle og omstille både norsk næringsliv og offentlig sektor. Vi trenger en kraftig og systematiske satsing på både IT-utdanning og etterutdanning, skriver Øyvind Husby, administrerende direktør i IKT-Norge i en pressemelding som ble sendt ut like etter at SSB-tallene ble offentliggjort.

Fem ganger så stor vekst

Mens antallet lønnstakere samlet sett steg med fire prosent fra 2015 til 2020, var oppgangen innen IT-yrker hele 21,1 prosent, ifølge SSB. De siste årene har veksten i antall IT-ansatte altså vært mer enn fem ganger større enn gjennomsnittet for alle yrkesgrupper.

For å bruke rene tall i stedet for prosenter: Antall lønnstakere med IT-yrker har økt med 14.200 personer, fra 67.300 i 4. kvartal 2015 til 81.500 i 4. kvartal 2020.

Det er imidlertid ikke sånn at IT-ansatte dominerer kontorlandskapene rundt om. Personer ansatt i IT-yrker utgjorde bare 3,2 prosent av lønnstakerne i Norge ved utgangen av 2020.

Dermed er det jo litt oppsiktsvekkende at veksten i tallet på IT-folk utgjorde 14,5 prosent av den totale økningen i antall lønnstakere fra fjerde kvartal 2015 til samme periode i fjor.

IKT Norge mener imidlertid at andelen IT-ansatte blant norske lønnstakere må løftes godt over 3,2 prosent.

– Når vi vet hvor avhengig alle sektorer er av denne kompetansen, må andelen øke. Dette er kritisk for at vi skal klare å løse de store samfunnsutfordringene Norge stor overfor, og for at vi skal sikre Norges digitale suverenitet og IT-sikkerhet, skriver Husby.

Les også

Flest innen informasjon og kommunikasjon

En stor del av økningen i tallet på IT-ansatte har skjedd i yrkene som hører til programvare- og applikasjonsutviklere/analytikere. De aller fleste IT-yrkene har imidlertid hatt vekst i denne perioden.

Bare blant internett-teknikere, sikkerhetsanalytikere, brukerstøtte, og nettverks- og systemteknikere er det blitt færre ansatte i perioden. De fleste av disse yrkesgruppene er imidlertid små, med noen hundre ansatte på landsbasis.

IT-ansatte finnes i alle næringer. Mer enn halvparten av veksten de siste årene – drøyt 8700 personer – er kommet innen informasjon og kommunikasjon. Dette er den bransjen som sysselsetter klart flest IT-ansatte – 44.300 personer ved utgangen av 2020.

Informasjon og kommunikasjon omfatter blant annet konsulentvirksomhet tilknyttet informasjonsteknologi der mange med IT-yrker jobber.

Også innen offentlig administrasjon finner vi mange IT-folk. Politiet er en etat som har ansatt mange de siste årene, og som enda flere IT-folk ønsker å jobbe for. Nav er en annen offentlig arbeidsgiver som er blitt populær blant IT-jobbsøkere.

Ser vi på den prosentvise veksten, er det imidlertid andre bransjer som har de bratteste vekstkurvene.

Innen finansierings- og forsikringsvirksomhet og helse- og sosialtjenester  har antallet lønnstakere med IT-yrker økt med henholdsvis 78,5 og 134,6 prosent fra 4. kvartal 2015 til 4. kvartal 2020. I rene tall har tallet på IT-ansatte økt fra 2 000 til 3 580 i finansierings- og forsikringsvirksomhet, og fra 940 til 2220 IT-ansatte i helse- og sosialtjenester.

Mannfolka samles i byene

IT-ansatte flest er neppe vant til møkkalukt fra åkre i nabolaget. Mer enn halvparten av dem – 57,8 prosent – klumper seg sammen i Oslo Bergen, Trondheim og Stavanger. Og en stadig større andel av norske IT-ansatte jobber i disse fire byene. Siden 2015 har 76 prosent av økningen i IT-ansatte skjedd her. 

Dette har sammenheng med den store økningen innen informasjon og kommunikasjon. Om lag 80 prosent av økningen i denne næringen skjedde i de fire nevnte kommunene.

IT-yrkene er fremdeles ikke noe man søker seg til for å møte kvinner. Den kraftige veksten i antall ansatte har ikke løftet kvinneandelen i IT-yrkene mer enn fra 19 til 21 prosent fra 2015 til 2020. 

I IT-yrkene var det for 4. kvartal 2020 lavest kvinneandel blant programvareutviklere (12 prosent), nettverks- og systemteknikere, IKT (12 prosent) og tele- og IKT-installatører (7 prosent).

Kvinneandelen har vært gjennomgående lav i hele perioden for disse yrkene.

Tabellen under viser hvordan antallet ansatte i ulike IT-yrker har utviklet seg fra 2015 til 2020, og den prosentvise endringen i hele perioden.

Yrker med antall ansatte i år: 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Endring
Ledere av IKT-enheter  4272  4207  4381  4556  4765  4933  15,5%
Systemanalytikere/-arkitekter 20104 20368 21052 22481 23866 25194  25,3%
Programvareutviklere  3732  3904  4189  4605  5044  5374  44,0%
Nett- og multimedieutviklere    185    181    196    229    301    395 113,5%
Applikasjonsprogrammerere    127    165    199    219    228    206  62,2%
Andre programvare- og applikasjonsutviklere 13302 13337 13899 14775 16986 17820  34,0%
Databasedesignere og
-administratorer
   386    380    393    412    424    469  21,5%
Systemadministratorer    812    891    939  1073  1195  1169  44,0%
Nettverksansvarlige        3       3       3       3       0        3 -
Sikkerhetsanalytikere mv.  2140  2069  1853  1835  1801  1742 -18,6%
Driftsteknikere, IKT 13080 13025 13489 14440 15121 15173 16,0%
Brukerstøtte, IKT  4888  4739  4588  4580  4698  4498 -8,0%
Nettverks- og systemteknikere    653    678    646    657    639    632 -3,2%
Internett-teknikere    291    291    276    264    260    247 -15,1%
Tele- og IKT-installatører  3312  3393  3497  3598  3631  3609 9,0%
Les også

 
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.