Digitalisering i Forsvaret

Vant innspillskonkurranse: Slik vil Sopra Steria ta Forsvaret ut i skyen

– Det viktigste vi gjorde var å gå inn for å gjøre det så enkelt og pedagogisk som mulig, sier administrerende direktør Kjell Rusti. Alliansen med Sopra Steria i spissen presenterte flere eksempler på  militær anvendelse av skytjenester.

Sopra Steria med hovedkvarter på toppen av Posthuset i Oslo. En allianse med Sopra Steria i spissen vant Forsvarsmateriells plan- og designkonkurranse. Bidraget hadde en rekke konkrete eksempler på militær anvendelse av skytjenester.
Sopra Steria med hovedkvarter på toppen av Posthuset i Oslo. En allianse med Sopra Steria i spissen vant Forsvarsmateriells plan- og designkonkurranse. Bidraget hadde en rekke konkrete eksempler på militær anvendelse av skytjenester. (Foto: Creative Commons)
EKSTRA

– Det viktigste vi gjorde var å gå inn for å gjøre det så enkelt og pedagogisk som mulig, sier administrerende direktør Kjell Rusti. Alliansen med Sopra Steria i spissen presenterte flere eksempler på  militær anvendelse av skytjenester.

Hei, dette er en Ekstra-sak som noen har delt med deg.
Lyst til å lese mer? Få fri tilgang for kun 199,- i måneden.
Bli Ekstra-abonnent »

Tidligere i sommer vant en allianse med Sopra Steria i spissen en plan- og designkonkurranse som skal legge grunnlaget for Forsvarets kommende milliardinvesteringer i digital infrastruktur og skytjenester.

Mast -programmet
(Militær Anvendelse av SkyTjenester):

  • Med plan- og designkonkurransen ønsker Forsvaret å legge grunnlaget for programmet Mast (Militær Anvendelse av SkyTjenester), som varer fra nå og fram til 2025.
  • Kostnadsrammen for hele Mast-programmet ligger på mellom en og to milliarder kroner. Vinneren av plan- og designkonkurransen premieres med en million kroner, og de øvrige seks bidragene honoreres med en halv million hver.
  • Forsvarsmateriell arrangerte prisutdeling og presentasjon av de tre beste bidragene i plan- og designkonkurransen i Fanehallen på Akershus festning 26. juni. 

Kilde: Forsvarsmateriell.

Sammen med Pearl Consulting, SAP, Microsoft, Vmware og Hewlett Packard Enterprise leverte de bidraget som ifølge en jury var det beste og mest helhetlige innspillet.

Alliansen ga bidraget navnet «StraTus» (for strategisk utnyttelse av skytjenester). Konkurransen er utarbeidet av Forsvarsmateriell i samarbeid med Cyberforsvaret.

Innovativ anskaffelse

– Det var en veldig spennende konkurranse. Jeg tror ikke det har vært noe lignende noensinne. og nå som hele markedet har kastet seg rundt og svart på denne utfordringen, er det jo supergøy å vinne den. Og det viste at det er mulig å bruke skytjenester på en kreativ måte, sier Kjell Rusti, administrerende direktør i Sopra Steria Scandinavia.

Han beskriver vårens konkurranse som en slags innovasjon.

– Her er det ikke sånn at Forsvaret først spesifiserer og at vi deretter svarer på en kravspesifikasjon. Nå er vi med på lage spesifikasjonene og konseptet som Forsvaret skal bygge sine fremtidige strategi på. Det er en kjempemorsom utfordring for alle fagfolk å være med på en så stor oppgave, sier Rusti.

Kjell Rusti, administrerende direktør i Sopra Steria Scandinavia.
Kjell Rusti, administrerende direktør i Sopra Steria Skandinavia. Bilde: Kurt Lekanger, digi.no

Gikk inn for å gjøre det så enkelt som mulig

Han anslår løst at Sopra Steria og alliansepartnerne har mobilisert i overkant av 50 personer som i løpet av en periode på to måneder har sittet på fulltid med konkurransebidraget.

– Vi satte våre aller beste arkitekter til å lage konseptet. Det viktigste vi gjorde var å gå inn for å gjøre det så enkelt og pedagogisk som mulig, med konkrete caser som viser hvordan vi har tenkt. Og at vi gikk rett på selve løsningen og ikke brukte mye tid og krefter på å beskrive verken oss selv eller våre partnere.

– Har de som har jobbet med konkurransen gjort seg erfaringer med begrensende kravspesifikasjoner tidligere?

– Ja, det er en ønskesituasjon for oss at man lager en dialog med markedet. Det er ofte kundene spesifiserer så mye i starten at det begrenser kreativiteten.

– Vesentlig ulik løsning fra i dag

Den største endringen for organisering i Forsvaret er at det er andre som produserer tjenestene, ifølge teknologidirektør Tor Neset i Sopra Steria.

Sammen med teknologidirektør Stig Alstedt i Hewlett Packard Enterprise presenterte han vinnerbidraget på Forsvarsmateriells prisutdeling 26. juni.

Styring og ledelse bør forsvarssektoren fortsatt eie og ha ansvar for. Men tjenesteintegrasjonen må settes til en strategisk partner i tillegg til selve produksjonen av tjenestene, mener alliansen.

 Teknologisjef Stig Alstedt i Hewlett Packard Enterprise representerte alliansepartnerne til Sopra Steria under arrangementet hos Forsvarsmateriell.
Teknologisjef Stig Alstedt i Hewlett Packard Enterprise representerte alliansepartnerne til Sopra Steria under presentasjonen hos Forsvarsmateriell. Foto: Foto: Frank Holtschlag / Nyebilder

– Denne organiseringen er vesentlig forskjellig fra dagens løsning, og vil kreve en stor endring. Dette handler om kompetanse og kapasiteter som må endres, og det må gjøres i fart. Da er det viktig å kunne ha med en strategisk partner over tid, som både kan hjelpe til på endringsreisen, skalere der det er behov for det, og gi gode råd og beslutningsstøtte underveis, sa Alstedt.

Vil bedre tilgangen på informasjon

Hvis stridende skal løse sine oppdrag, enten det er i skyttegraver eller i cyberspace, trenger de tilgang på all mulig informasjon, påpekte Alstedt.

– I dag opplever de nok ikke alltid at de har det. Dette gjelder alle nivåer fra ledelse og ned til den enkelte ressurs, sa han i sin presentasjon.

Ifølge teknologisjefen vil brukeren med løsnigen være selvbetjent og i kontroll, og kunne ta informerte avgjørelser basert på automatiserte systemer for innsamling, konsolidering og presentasjon av data.

Men hvordan kan man si at en skytjeneste er militær nok? Noe av det viktigste er nasjonal råderett over data, utstyr og kompetanse i de situasjoner i som krever det, sa teknologisjef Tor Neset i Sopra Steria..
– Forsvaret bør være så sivilt som mulig, og så militært som nødvendig. Men hvordan kan man si at en skytjeneste er militær nok? Noe av det viktigste er nasjonal råderett over data, utstyr og kompetanse i de situasjoner i som krever det, sa teknologisjef Tor Neset i Sopra Steria. Foto: Frank Holtschlag / Nyebilder

– Forsvaret må bruke globale leverandører

I løsningen har Sopra Steria og alliansepartnerne brukt et bredt spekter av skytjenester, platformer og leverandører, både globale og nasjonale.

– Det er liten tvil om at det er de store globale aktørene som virkelig drar teknologiinnovasjon. Alt som utvikles innen kunstig intelligens, kognitive tjenester som maskinlæring osv, investeres det ufattelig mye i blant de store globale aktørene. Dette er teknologi som forsvarssektoren er helt avhengig av for å nå sine fremtidsmål, sa Neset.

Ifølge teknologisjefen handler en militær anvendelse av skytjenester om evnen til å bringe inn disse teknologiene og gjenskape dem gjennom dedikerte datasentre for sektoren.

– Det handler også om å kunne bringe inn denne funksjonaliteten ut på mikroskyer, mobile skyer, som er en vesentlig del av vår løsning. Mikroskyer ute i operasjoner er tilkoblet og kan synkronisere med hverandre og mot sektorens dedikerte skyer. Samtidig har man også tjenester tilgjengelige fra globale skyleverandører, sa Neset.

Ifølge teknologisjefen beskriver «mikrosky» en klynge av servere og lagring, stor eller liten, som inneholder ett utvalgt funksjonssett tilsvarende globale skyer.

Les også

– Vi benytter begrepet slik at det da omfavner behovet for å være mobil og kunne operere autonomt, sier han til Digi. 

Reiseregninger og felles grensesnitt

Teknisk sjef Tor Neset i Sopra Steria la fram flere eksempler på hvordan vinnerbidraget vil bruke sine løsninger i Forsvarets drift og hypotetiske militære operasjoner.

Det ene eksempelet er et system for administrering av tjenestereiser og reiseregninger, som også var et av Forsvarsmateriells eksemper fra konkurranseutlysningen.

Ifølge Alstedt skal reiseregningssystemet være tilpasset et bredt spekter av brukergrupper, fra personer i førstegangstjeneste, til tjenestereiser i utlandet på ulike nettverk og de som jobber med hemmelige tjenestereiser med krav om å være offline.

Teknologisjef Neset eksemplifiserer også at systemet vil sørge for kommunikasjon hvis Norge skal bistå i en internasjonal Nato-operasjon, mellom enhetene som leverer utstyr og styrkebidrag og med sentrale enheter i Forsvaret. Samtidig kan det både konsumeres og tilbys tjenester over det samme grensesnittet, sa han.

Kontinuerlig besluttningsstøtte under operasjoner

– Samtidig skjer det noe her hjemme, sa teknolgisjefen, og skisserte det hypotetiske scenarioet videre:

– E-tjenesten fanger opp et planlagt angrep på en norsk olje-installasjon. Det opprettes en innsatsstyrke bestående av Forsvaret og politiet. Operasjonen planlegges med et aggregert situasjonsbilde med oljeplatformens digitale tvilling. «StraTus» foreslår tre alternativer, og innsatsleder beslutter basert på risiko, effekt og tid. Selve aksjonen utføres med full samhandling mellom aksjonsgruppene og operatørene. Man benytter «mixed reality»-briller for å orientere seg på oljeplattformen, og får instruksjoner og kontinuerlig beslutningsstøtte under operasjonen.

Les også

Må kunne operere offline

Et annet viktig behov for Forsvaret er at enhetene kan operere autonomt, altså frakoblet, men med de verktøy og tjenester og data de trenger i en gitt situasjon.

Eksempelvis kan en U-båt operere autonomt med en «mikrosky» som gir beslutningsstøtte fra nedlastede data, lokale sensorer og sonarer underveis i oppdraget, fortalte Neset.

– Etter en treningstokt på tre døgn skal den opp og synkroniseres, men får ikke kontakt. Mikroskyen er oppdatert med visuell informasjon, og gir sjefen om bord noen alternativer basert på det aggregerte situasjonsbildet. Han beslutter å seile mot fregatten for å oppdatere situasjonsbildet sitt mot fregattens mikrosky, eksemplifiserte han.

– Det mest helhetlige bidraget

Om vinnerbidraget sa juryleder Silvija Seres at de mener bidraget hadde den mest helhetlige løsningen, og at de klare å være konkrete i besvarelsen av casene som ble gitt.

Matematiker og teknologiinvestor Silvija Seres har ledet juryen.
Matematiker og teknologiinvestor Silvija Seres har ledet juryen. Foto: Frank Holtschlag / Nyebilder

– Det har dermed vært enklere å forstå hvordan de helt konkret har tenkt å bygge strukturen. De hadde også spennende betraktninger om moderne programvare og datadrevet platform, besvarelsen var veldig pedagogisk, og var mest gjennomarbeidet på kostnadsoverslag og prosjektoverslag, sa Seres til de flere hundre oppmøtte på det åpne arrangementet til Forsvarsmateriell.

Veien videre: – Blanke ark før milliardinvestering

Men selv om «StraTus» vant konkurransen, er det ikke slik at løsningene til Sopra Steria og alliansepartnerne skal implementeres slik de er lagt frem nå. Derimot skal plan- og designkonkurransen legge grunnlaget for Forsvarets kommende innkjøp av skytjenester og digital infrastruktur med en kostnadsramme på mellom en og to milliarder kroner fram til 2025.

Disse lyses etter planen ut som en egen konkurranse i høst, og er skilt ut fra plan- og designkonkurransen. Det er derfor fortsatt åpent hvilke partnere og leverandører Forsvaret vil ende opp med til slutt. Det er imidlertid ingen tvil om at Sopra Steria skal delta.

Fra venstre: Teknologisjef Tor Neset og Skandinavia-sjef Kjell Rusti i Sopra Steria på vei opp fra salen like etter alliansen «StraTus» er annonsert som vinner av Forsvarsmateriells plan- og designkonkurranse for skytjenester.
Fra venstre: Teknologisjef Tor Neset og Skandinavia-sjef Kjell Rusti i Sopra Steria på vei opp fra salen like etter alliansen «StraTus» er annonsert som vinner av Forsvarsmateriells plan- og designkonkurranse for skytjenester. Foto: Frank Holtschlag / Nyebilder

– Nå er det blanke ark igjen. Mot slutten av året kommer det en ordentlig forespørsel fra Forsvaret som vi skal jobbe med. Da blir det en ordentlig konkurranse om det virkelige prosjektet. Jeg regner med det blir flere prosjekter også, men det har foreløpig ikke vært helt klart, sier Sopra Steria-sjef Kjell Rusti.

– Tenker dere å beholde mye av de samarbeidene som dere nå har startet på?

– Absolutt, det ville være helt naturlig. Vi har jobbet godt sammen nå, og så får det vise seg om vi vil lage nye konstellasjoner også. Vi får se hvordan det som kommer fra Forsvaret ser ut. Men det aller viktigste er at vi nå har vært med på å styre hvordan den forespørselen kommer til å se ut, sier han.

Ifølge prosjektleder Petter Moe i Forsvarsmateriell har de som mål å ha etablert et strategisk partnerskap i løpet av andre kvartal 2020. 

Prosjektleder Petter Moe i Forsvarsmateriell (midten) før utdeling av pris til vinnerbidraget 26. juni. Foto: Foto: Frank Holtschlag / Nyebilder
Les også

Kommentarer (0)

Kommentarer (0)
Til toppen