LTE

Verken 3-, 4- eller 5G på jernbanen

LTE kunne gitt mer sikkerhet i de nye signaleringssystemene vi får, men standardiseringen maler veldig mye senere når den går på skinner enn i telebransjen.

Verken 3-, 4- eller 5G på jernbanen

LTE kunne gitt mer sikkerhet i de nye signaleringssystemene vi får, men standardiseringen maler veldig mye senere når den går på skinner enn i telebransjen.

BARCELONA (digi.no): Det er nok slik at den trådløse infrastrukturen som jernbaner benytter, er basert på 2G. Mens resten av verden ruster seg til den nye 5G-standarden, forbereder det jernbanespesifikke mobilsystemet GSM-R seg på å ta i bruk pakkedata.

Med 2G skulle vi kanskje tro at det dreide seg om Edge, som er den mest effektive måten å modulere inn pakkedata i 2G, men nei da. Her snakker vi om GPRS. En standard som ble tatt i bruk her i landet i 2001, og som i praksis rusler av gårde med rundt 40 kbit/s. Ikke mye bredbånd altså.

Stor nok revolusjon

Men i jernbanesammenheng er selv dette en liten revolusjon. I den kommende signaleringsstandarden slipper man å sette av en egen telefonlinje, og de er det ikke så mange av i et smalbåndet 2G-nett, til hvert togsett.

Med pakkedata øker kapasiteten kraftig, og siden datamengdene som skal kommuniseres er moderate, går det fint, slik at langt flere togsett kan kommunisere med kontrollrommet. Det har først og fremst betydning på store jernbanestasjoner hvor det er mange togsett.

Standarden, hvor trådløs kommunikasjon til togene er helt sentral, er ennå ikke vedtatt, men vil bli det snart. Den vil hete European Rail Traffic Management System – ERTMS nivå 2 versjon 3,5. Det er den vi skal innføre i Norge, som et av de første landene i verden.

Hva med LTE?

Vi traff Ericssons løsningsarkitekt for jernbane, David Rothbaum på Mobile World Congress i Barcelona.

– Jeg tror LTE blir den neste standarden i GSM-R, men det er et politisk spørsmål. Det vil nok vare til 2020 før det kommer et vedtak. Selv om båndbredden er smal, vil det gi en voldsom kapasitetsøkning i kommunikasjonen ut og inn av togene.

Det vil gjøre det mulig å ha videoforbindelse til togene. Føreren kan få oversikt fra kameraer på stasjonene og se situasjonen på plattformen og ved dørene i toget. Det vil også være aktuelt å sende video til toget i god tid før toget skal krysse en planovergang, sier han.

Rothbaum peker på at det er EU som setter standarden for signaleringssystemer i tog, og de krever først og fremst interoperabilitet. Men standarden setter også en del begrensinger, slik som interferens. I land som vil gjenbruke frekvensene i 900 MHz-båndet til LTE (4G), kan det oppstå interferens, og da kan man ikke ha basestasjoner som er nærmere jernbanen enn 4 kilometer. Det er et problem for passasjerene som ønsker god mobildekning om bord, sier han.

Nok i Norge

– I Norge kommer vi ikke til å ha kapasitetsproblemer med GSM-R med den bruken som er i dag og det som er planlagt de neste årene. Jernbanen har ikke et så stort behov for datatrafikk. Vi klarer oss fint med kapasiteten vi har, selv etter innføring av ERTMS, sier Per Magne Olsen, avdelingsleder i divisjonen Signal og Tele i Jernbaneverket

Olsen sier at ved å benytte GPRS for det nye signalsystemet ERTMS, vil det også være rom for en svært høy økning i trafikkmengde uten å støte på kapasitetsproblemer i GSM-R nettet.

– Men den tekniske supporten fra leverandørmarkedet varer ikke evig, og teknologien er i konstant utvikling. På sikt kan nyere og bedre løsninger tvinge seg fram. Jernbaneverket forholder seg til standarder som fremmes av ERA – European Railway Agency – i samarbeid med andre infrastrukturforvaltere og leverandørmarkedet, sier Olsen.

Til toppen