Annonsørinnhold fra  
Advertiser company logo

Trenger IT-sjefen egentlig å forstå hvordan teknologien funker?

Screenshot images used in APEX Flex on Demand marcom
Screenshot images used in APEX Flex on Demand marcom Dell Inc.; Getty 1041359092
Del

Stadig flere kjøpere av IT-infrastruktur ønsker å få det levert som en tjeneste. Det gir fleksibilitet uten at budsjetter låses i ubrukt datakapasitet. 

– Du forholder deg ikke til hvilke typer kabler eller rør som forsyner strøm og vann til huset ditt. Du kjøper det som en tjeneste. På samme måte ønsker stadig flere IT-sjefer å kjøpe IT uten å tenke på teknologien i datarommet. Dette behovet tar vi på alvor og svarer på, sier norgessjef i Dell Technologies, Geir Rostadmo-Strømme.  

Stadig flere IT-sjefer ønsker å kjøpe IT uten å måtte tenke på teknologien i datarommet. <i>Foto:  Dell Inc.; Getty 1221206634</i>
Stadig flere IT-sjefer ønsker å kjøpe IT uten å måtte tenke på teknologien i datarommet. Foto:  Dell Inc.; Getty 1221206634

Når virksomheter må gjøre store IT-investeringer, låses ofte midler i ubrukt datakapasitet. Med infrastruktur som en tjeneste, får du fleksibilitet til å utvide etter behov, frigjøre ressurser og skape større rom for utvikling og innovasjon. 

– Satt på spissen skal ikke norske IT-sjefer behøve å forstå teknologien i datarommet. De behøver bare å forstå hvilke behov de skal dekke for bedriftens brukere, sier Rostadmo-Strømme. 

Dette er bakgrunnen for project APEX, hvor Dell Technologies utvider mulighetene til å kjøpe IT som en tjeneste, uansett om det er lagring, servere, nettverk, hyperkonvergert infrastruktur, PC-er eller andre løsninger. 

Snart kommer «alt» som en tjeneste

Dette er ikke en ny tilnærming til markedet for Dell Technologies, men en spissing, hvor «as a service»-tilbudet samkjøres med sky-tilbud og teknologi. Kundeopplevelsen blir enhetlig, samme hvor workloads kjører. 

– Noen av tilbudene som inngår i APEX tilbyr vi allerede i Norge, som APEX Flex on demand og APEX Datacenter. Etter hvert som vi og partnerapparatet er klare, vil vi rulle ut flere løsninger under APEX-paraplyen. Det første som kommer er Storage-as-a-service, som vi vil lansere på det norske markedet i løpet av høsten. Da blir vi et av de første markedene i Europa hvor Dell Technologies kan tilby dette til kundene, sier Rostadmo-Strømme.   

– Ved å kjøpe IT på denne måten kan man ha ekstra kapasitet tilgjengelig i datarommet, uten at man betaler og tar det i bruk før behovet er der – og det bestilles enkelt gjennom noen få klikk i en applikasjon. Man slipper å gjøre tunge investeringer for å dekke varierende behov over flere år. I stedet aktiverer man kapasitet når det er behov for å ta av for perioder med økt trafikk, sier han. 

– Ved å kjøpe IT på denne måten kan man ha ekstra kapasitet tilgjengelig i datarommet, uten at man betaler og tar det i bruk før behovet er der.

Evnen til å lykkes som bedrift avhenger av hvor effektivt man kan bruke data og teknologi til å forbedre drift og kundeopplevelse. Rostadmo-Strømme utdyper: 

– For å kunne lykkes med digitale initiativer, må IT-organisasjonen modernisere applikasjoner og infrastruktur raskere enn før, samtidig som kompleksiteten øker og det er rift om de beste IT-ressursene i arbeidsmarkedet.  For å bidra positivt i digitale endringsprosesser, bør organisasjonen la andre ta IT-driftsoppgavene, mens IT-teamet kan fokusere på aktiviteter som sikrer at digitale løsninger støtter bedriftens behov, sier han.

Fleksibel IT gir større endringsdyktighet

Han får støtte fra IDC, som mener nye måter å finansiere og drive IT-infrastrukturen på, er viktig for å lykkes med digitale endringsprosesser. Ved å gå bort fra årlige budsjettsykluser og prosjekt-allokering av budsjetter, bruker digitale foregangsbedrifter IT som betales og leveres løpende, slik at de kan ta bedre strategiske valg for IT-driften.

Dell Technology Cloud Console er en nøkkel i APEX-tilbudet som vil forenkle hybridsky og multi-cloud vesentlig i Dells løsninger. Gjennom denne kan virksomheter administrere alle skyer, on-premise og på privat og offentlig cloud, gjennom ett grensesnitt.

– Det vil medføre store forenklinger for selskap som administrerer komplekse IT- og skymiljøer, sier norgessjefen i Dell Technologies. 

Han understreker likevel at den nye leveransemodellen vil gi fordeler for både store og små virksomheter. 

– Jobben blir enklere for IT-ansvarlige, samtidig som du reduserer risiko, både knyttet til cybersikkerhet og stabilitet, og du får en fleksibel infrastruktur som støtter modernisering, vekst og innovasjon.