Annonsørinnhold fra  
Advertiser company logo

Dette ga TrønderEnergi en sømløs skyovergang

TrønerEnergis avdeling på Berkåk. Med hjelp fra Tietoevry har selskapet fått en ny IT-plattform i skyen. Foto: TrønderEnergi
TrønerEnergis avdeling på Berkåk. Med hjelp fra Tietoevry har selskapet fått en ny IT-plattform i skyen. Foto: TrønderEnergi
Del
Produsert av TUM Studio

De siste to årene har TrønderEnergi doblet produksjonen av fornybar energi. Med videre vekstambisjoner var det klart at IT-plattformen deres måtte oppgraderes for ikke å bremse fremtidsplanene.

- IT-plattformen vår bar preg av å ha blitt til over tid. Det var vanskelig med skalering, både horisontalt og vertikalt. Dette medførte lav endringstakt, og vi så behovet for en modernisering, sier Rune Walsø Nergård, Digital Transformation & Technology Engineer i TrønderEnergi.

Blikket ble rettet mot sky, men hvordan skulle skyovergangen løses på en mest mulig sømløs måte?

Rune Walsø Nergård, Digital Transformation & Technology Engineer i TrønderEnergi. 
Rune Walsø Nergård, Digital Transformation & Technology Engineer i TrønderEnergi. 

- En forutsetning for at vi har klart dette så problemfritt som vi har gjort, er at vi begynte i riktig ende. Med et komplekst system der det er mange applikasjoner som henger sammen, er det en fordel å migrere mindre applikasjoner først. Det gir god trening i å forutse problemer før man kommer til applikasjoner der det er lite rom for feil.

Dette sier Thomas Lund, prosjektleder i Tietoevry Create, Trondheim.

Etter at Tietoevry vant kontrakten med TrønderEnergi, startet overgangen til Microsoft Azure i august 2020.

Mange gevinster 

Målet med skytransformasjonen var å legge til rette for en stabil drift for kjernevirksomheten på en 24/7 plattform, og økt evne til endring og innovasjon.

Prosjektet utførte skymigreringen etter "lift and shift"-metoden, noe som innebærer å flytte applikasjonene "as is" over i skyen. Dette åpner for at man i etterkant kan stømlinjeforme, konsolidere og tilpasse applikasjonene. 

- Det er mange gevinster ved å gå til sky, økt fleksibilitet, bedre ytelse, bedre sikkerhet og bedre skaleringsmuligheter, sier Lund.

Thomas Lund, prosjektleder i Tietoevry Create, Trondheim. 
Thomas Lund, prosjektleder i Tietoevry Create, Trondheim. 

- Både på kort og lang sikt er det mye å hente. Styrket datatilgjengelighet gjør det lettere for oss å dra ut data som vi kan nyttiggjøre oss. Dessuten kan vi ta i bruk nye tjenester i Azure etter behov, fortsetter Nergård.  

For TrønderEnergi lå det en trygghet i å ha datasenter i Norge. De valgte å bruke Microsofts norske datasentre for skyplattformen på grunn av juridiske forhold, raskere responstid, og den ekstra komforten det gir å ha data og løsninger innenfor landets grenser.

God Teams-dialog 

Skytransformasjonen er gjort i tett samarbeid mellom TrønderEnergi, Tietoevry, Microsoft og Volue.

- Mye av dette har foregått over Teams midt i pandemien. Oppskriften var mange og korte møter, og en tett dialog med alle involverte parter. Det har vært en veldig effektiv prosess, forklarer Lund.

Også Nergård fremhever den gode dialogen: 

- God tilgjengelighet på nødvendige ressurser, og hyppige og raske avklaringer gjorde at vi fikk løst utfordringer innen kort tid. Dette var et suksesskriterium for den vellykkede skymigreringen vår. 

 TrønderEnergi leverer fornybar energi fra blant annet Ytre Vikna vindpark. Foto: TrønderEnergi 
 TrønderEnergi leverer fornybar energi fra blant annet Ytre Vikna vindpark. Foto: TrønderEnergi 

Sentralt i prosjektet var et kjerneteam på seks personer fra Tietoevry, prosjektleder og IT drift- og sikkerhetsansvarlig fra TrønderEnergi, i tillegg til applikasjonseiere og eksperter på ulike områder.

- Det er mange selskaper som er i samme situasjon som TrønderEnergi var i, men som ikke har kommet like langt fordi de er redde for å gå løs på oppgaven. Når man er avhengig av at alt fungerer hele tiden, kan det være en terskel man må over for å flytte til sky. Men dette prosjektet viser at det går an å gjøre migreringen på en god og trygg måte, sier Lund.

Bedre rustet for vekst

Metodikken i arbeidet har vært scrum-inspirert.

- Det var lagt opp som to ukers sprinter der vi hele tiden hoppet videre hvis det ble utfordringer med en migrering. Dermed har vi unngått å miste fart i prosjektet, samtidig som vi systematisk har jobbet oss gjennom backlogen.

Det opprinnelige migreringsprosjektet ble ferdigstilt høsten 2021, etter et års arbeid.

- Siden har vi jobbet med flere andre prosjekter, som nye klientnettverk. I løpet av høsten 2022 vil alt av IT være flyttet over til sky, sier Lund.

Han mener TrønderEnergi nå er langt bedre rustet for vekst og etablering av nye løsninger. 

- Det er kommet flere henvendelser fra andre kraftselskap som vil høre om våre erfaringer. Med jobben som er gjort har vi fått mulighet for bedre kostnadskontroll og raskere tilgang på ny teknologi, oppsummerer Nergård. 

Les flere artikler fra Tietoevry