Abonner
LØNNSFORHANDLINGER

Abelia råder suksessfulle bedrifter til å betale ansatte bonus – Nito og Tekna vil heller ha lønnsvekst

Klart for lønnsforhandlinger.

Fra venstre: Knut Aarbakke, forhandlingsleder i Nito, Katrine Olsson, rådgiver i Tekna privat og Birgit Abrahamsen, advokat og direktør for arbeidsrett og HMS i Abelia.
Fra venstre: Knut Aarbakke, forhandlingsleder i Nito, Katrine Olsson, rådgiver i Tekna privat og Birgit Abrahamsen, advokat og direktør for arbeidsrett og HMS i Abelia. Foto: Nito/ Tekna/Mikkel Moe Abelia/ Esben Johansen

I disse dager begynner lønnsforhandlingene i privat sektor. Arbeidstaker- og arbeidsgiverorganisasjoner posisjonerer seg nå ulikt.