IT-BRANSJEN

Hvordan kan co-innovasjon få fart på prosessene?

Begrepet co-innovasjon er kjent for de fleste gründere i dag. Hva er fordelene med denne typen samarbeid, og hvordan fungerer en innovasjonsprosess best?

Philipp Ringgenberg er leder for forretningsinnovasjon og rådgivningstjenester i Orange Business Services Europa.
Philipp Ringgenberg er leder for forretningsinnovasjon og rådgivningstjenester i Orange Business Services Europa. Foto: EiB Event-images-Berlin
Philipp Ringgenberg, Orange Business Services
19. juni 2022 - 14:00

Når veletablerte forretningsmodeller når grensen for videre vekst, er det tid for en digital transformasjon. Bedrifter som ønsker å overleve, har i dag ikke råd til å unngå endringsprosesser. Digital transformasjon krever på sin side migrering til skyen. Begge er sterke drivere for innovasjon. Spesielt blir disruptiv innovasjon stadig viktigere.

Derfor er det essensielt å optimalisere virksomhetens egne innovasjonsprosesser. Men ofte kommer intern innovasjosutvikling til kort, samt at det ikke lenger er tilstrekkelig bare å bruke den nyeste teknologien.

Åpent økosystem

Siden teknologien i dag er veldig kompleks og spesialisert, trengs partnere for å overføre idégenerering, som ofte drives av teknologi alene, til et bredere, høyere nivå. Det er her co-innovasjon kommer inn og åpner den interne, konvensjonelle, lukkede innovasjonsprosessen ut over bedriftens grenser. I et økosystem av samarbeid flyter interne og eksterne ideer likeverdig inn i utviklingen av nye produkter, tjenester eller forretningsmodeller og øker potensialet for innovasjon.

Fokuset bør primært være på kunden og dens behov. Andre eksternt involverte grupper kan være leverandører, teknologi- og forretningspartnere, oppstartsbedrifter, universitets- og forskningsinstitusjoner, studenter eller eksperter utenfor bransjen. De ulike tilnærmingene til co-innovasjon spenner fra workshops med kunder og partnere til nettdugnad (crowdsourcing), for eksempel i form av innovasjonsdiskusjoner og konkurranser.

  • Utenfor-inn-prosess: overføring/integrering av ekstern kunnskap i bedriftens egen innovasjonsprosess.
  • Innside-ut-prosess: kunnskap og ideer utviklet internt blir outsourcet, for eksempel ved å stifte et oppstartsselskap.
  • Samvirke-prosess: hybrid form av de to andre prosessene; for eksempel samarbeid mellom produsenter, leverandører og andre partnere for å forbedre prosessene mellom disse partene.

Med co-innovasjon eller åpen innovasjon samles mest mulig informasjon fra ulike eksterne kilder og diskuteres for å generere et bredt spekter av løsningsideer. Denne typen samarbeid kan gi fordeler for alle involverte parter. Summen av innovative ideer og ekspertkunnskap kan for eksempel forvandle et selskaps image til en bærekraftig, klimavennlig aktør som integrerer behovene til både kunder og ansatte i sine prosesser.

Trusselaktøren har erstattet eget nettsted med en forfalsket plakat. Europol, britiske National Crime Agency (NCA) og det amerikanske justisdepartementet har alle benektet enhver involvering eller kjennskap til en slik aksjon.
Les også

Hackergruppe bløffer om politiaksjon – skal ha stukket av med en kvart milliard

Kostnadseffektiv, uten tunnelsyn

Ved å dele ikke bare kunnskap, men også risiko og kostnader, kan disse minimeres. Mange involverte partnere vil også kunne gi økt oppmerksomhet til operasjonelle prosesser. Kort sagt: I tillegg til nye produkter eller forretningsideer resulterer co-innovasjon også i mer effektive prosesser, større forretningssuksess eller mer bærekraft.

Tilgang til et stort, delt økosystem gir enda en fordel: I globale nettverk og i visse programmer som involverer hundrevis av unge, kreative gründere, kan man alltid finne den rette co-innovatøren for det aktuelle prosjektet. I tillegg er eksisterende co-innovasjon «use cases» klare for umiddelbar bruk og kan replikeres for andre kunder. Som et resultat når et produkt vanligvis markedet raskere og mer kostnadseffektivt.

Senter for bærekraftig ernæring

Et eksempel på et moderne co-innovasjonsprosjekt er Agropôle – et senter for bærekraftig ernæring i Molondin/VD. Agropôle har som mål å samle alle aktører i matverdikjeden på en spesialisert campus. Målet er å fremme agro- og matteknologiske innovasjoner som tilbyr bærekraftige løsninger for bevaring av vann, jord, klima og arbeidsplasser. Senteret inkluderer utvikling av nye fleksible og modulære bygg (Smart Building/Smart Office).

Totalt skal det leies ut 35.000 kvadratmeter for inntil 350 arbeidsplasser. Senteret omfatter logistikk, kontorer, laboratorier, konferanserom, drivhus på taket og mange hektar med åpen mark.  Det neste innovasjonstrinnet er planlagt innen smart landbruk. Dette innebærer blant annet målrettet vanning av planter, produksjon av alternativer til animalsk protein for å redusere utslipp av klimagasser, jord- og avlingsvern og bevaring av ferskvann.

Professor Olav Lysne og professor Michael A. Riegler ved Simulamet, Oslomets strategiske partner innen forskning og utdanning på doktorgrads- og mastergradsnivå innen IT og digitalisering, deleid av Simula Research Laboratory.
Les også

Ikke riktig at Norge er en KI-sinke

Merverdi og endringsledelse

Digitale innovasjoner må overbevise gjennom å skape merverdi; ideer alene tar sjeldent et selskap videre. Bedriftskulturen er derfor avgjørende: Ledelse som fremmer innovasjon har en positiv effekt på at innovasjonen lykkes, mens hierarkiske kulturer har en tendens til å ha en negativ innvirkning eller hemme utvikling. I tillegg skal utvikling og implementering ikke bare være IT-drevet, men også involvere virksomheten. Endringsledelse som følger med co-innovasjonsprosjekter er et nøkkelord, da nye løsninger og prosesser går hånd i hånd med endringer som ikke alle involverte vil være like åpne for.

På et tidspunkt må nye teknologier og prosesser integreres permanent i selskapet. I den sammenheng bør derfor individuelle partnere følge hele innovasjonsprosessen, utvikle konkrete løsninger og støtte sine kunder frem til de er implementert.

Datastyring

Data er den viktigste ressursen til dagens bedrifter. Innovasjonsprosesser er vanligvis svært datadrevne, og en etisk håndtering av data må derfor ikke under noen omstendigheter neglisjeres.

Dette inkluderer også spørsmålet om hvordan IP-data linkes og immaterielle rettigheter kan beskyttes samtidig som man finner en åpen måte å samarbeide på.

I prinsippet har strenge databeskyttelsesbestemmelser ikke alltid en positiv effekt på innovasjoner, men studier har ikke klart å påvise en negativ sammenheng mellom Big Data, innovasjon og databeskyttelse. Med hensyn til gjeldende databeskyttelseslover kan bedrifter posisjonere databeskyttelse som en integrert del av produkttilbudet og kommunisere det som en del av markedsføringsstrategien. På den måten skiller de seg fra de store datakonsumerende selskapene.

Smartsky hadde tilholdssted i Tromsø. Daglig leder Thomas Dragseth sier til Digi at han gjorde alt i sin makt for at selskapet skulle overleve. Han har vært i kontakt med en rekke investorer for å få skyplattformen til å leve videre, uten hell.
Les også

Norsk skyselskap konkurs: – Det har vært et tøft marked

Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.