JUSS OG SAMFUNN

– Jubel og bekymring for norsk teknologinæringsliv

Abelia finner grunn til både glede og bekymring i Hurdalsplattformen.

Kjetil Thorvik Brun, leder for teknologi og digitalisering i Abelia, finner mye å glede seg over i Hurdalsplattformen, men også grunn til bekymring.
Kjetil Thorvik Brun, leder for teknologi og digitalisering i Abelia, finner mye å glede seg over i Hurdalsplattformen, men også grunn til bekymring. Ilja Hendel
Kjetil Thorvik Brun, leder for teknologi og digitalisering i Abelia
15. okt. 2021 - 15:00

Regjeringserklæringen, eller Hurdalsplattformen som den også kalles, er på plass og startskuddet for denne stortingsperioden går nå. For norsk teknologinæringsliv kan vi glede oss til tiden som kommer, men for dem som biter negler i rådgivernæringen kan det bli noen ekstra såre fingertupper etter hvert.

Denne uken lanserte Arbeiderpartiet og Senterpartiet sin regjeringserklæring, og ny regjering er presentert. Erklæringen er et dokument som tegner ut hva partiene er enige om å prioritere politisk. Det betyr derimot ikke at saker som ikke står i dokumentet ikke kan bli svært viktige, men det er god grunn til å lese dette nøye – også for dem som ikke er spesielt opptatt av politikk.

Gledelig satsing på kompetanse

Det går mot en ny vår for IKT-kompetanse, og det er veldig gledelig. Den største flaskehalsen mot nye arbeidsplasser og vekst i teknologinæringslivet er mangelen på IKT-kompetanse, og særlig da høyt kvalifisert spisskompetanse. Her loves det satsing på IKT-studieplasser og på livslang læring. På sistnevnte har Abelia tatt til orde for en ordning som skal muliggjøre særlig SMB-ers mulighet til å investere i digital kompetanseutvikling, noe som også er nevnt. Videre har de også inkludert en fornying av opsjonsskatteordningen – dette er bra for å sikre muligheten til at ansatte kan ta del i eierskapet og sikre oppstartsbedrifter tilgang på nødvendig kompetanse.

Fortsatt har vi mange i Norge som ikke har et godt nok tilbud om bredbånd. Dette dreier som om områder hvor det ikke er kommersielt grunnlag å bygge ut, og hvor staten bidrar gjennom en velfungerende men underfinansiert tilskuddsordning. Abelia tok initiativ til å samle 17 organisasjoner om et felles ambisjonsnivå og krav til Stortinget og Regjeringen om en årlig bredbåndsmilliard. Den nye kommunalministeren har selv vært sentral i dette arbeidet gjennom sin rolle som styreleder i KS. Kravene har blitt lyttet til, og vi er veldig glade for at påtroppende regjering har dette høyt på sin agenda. Syretesten får vi allerede de nærmeste få ukene når statsbudsjettet for 2022 skal behandles. 

Les også

IT-bransjen om KI-stans:: − En revolusjon som verken kan eller bør settes på pause

Mye å glede seg over

En rekke løfter for å styrke industriens teknologibruk og videre konkurranseevne kan vi også finne. Gledelig å se at forslaget fra Digital21 om sentre for næringsdrevet forskning og satsing på robotisering og automatisering i industrien, og at behovet for styrking av tilhørende kompetanse anerkjennes. For datasenternæringen kan særlig løfter om styrking av kapasiteten i strømnettet og at konsesjonsbehandlingstiden kortes ned, klargjøring av grønne industriområder og at det neppe blir en omkamp om maskinskatten bli særlig viktig. Videre ønsker regjeringen å satse på romindustri, et område hvor Norge har et svært godt utgangspunkt og store muligheter fremover.

Abelia-forslaget om en grundig digital vask av lovverket for å avdekke hindre mot innovasjon og digitalisering står også nevnt. Videre anerkjenner regjeringserklæringen behovet for å dele offentlige data for næringsutvikling, og i samme åndedrag skriver de at de vil se nærmere på behovet for å kreve deling av data fra næringslivet.

Det er mye å glede seg over, men bismaken kommer når vi ser på digitalisering av offentlig sektor. Et svært viktig felt for å sikre stadig bedre offentlige tjenester og for å møte en rekke krevende utfordringer for samfunnet fremover. I tillegg er dette et internasjonalt konkurransefortrinn for norske rådgivervirksomheter som bygger kompetanse bl.a. på å bistå det offentliges digitale transformasjon. Erklæringen tar til orde for en tillitsreform i offentlig sektor og et taktskifte i digitaliseringsarbeidet. Dette er innertier og svært bra.

Private er viktig for verdiskapningen

Når de derimot ønsker å overstyre de offentlige ansatte og instruere om færre rådgivere og flere ansatte så er ikke det et tegn på tillit. En kombinasjon av å ansette kompetanse og fylle på med nødvendig rådgiverkompetanse eksternt. Målet bør være å sikre et samarbeid mellom offentlig og privat som skaper best mulig tjenester og størst mulig verdiskaping for Norge – både innenfor og utenfor offentlig sektor. Dette er to tanker det er fult mulig å forene. Norge har ikke råd til å miste noen av de 128.000 jobbene som rådgivernæringen skaper i hele landet i dag.

Viktigst er at vi sikrer videre verdiskaping for velferdssamfunnet, og at den er bærekraftig, digital og kunnskapsbasert. Abelia har på vegne av bransjen lenge jobbet med tema som IKT-kompetanse, digital infrastruktur, opptrapping av innovasjon og digitalisering i både offentlig, privat og ideell sektor. Vi har store forventninger, og vil jobbe tett med ny regjering og nytt storting for å nå disse felles målsettingene. Nå er det på tide å brette ermene enda lenger opp, og sammen med ny regjering og storting jobbe for et styrket digitalt og bærekraftig kunnskapssamfunn.

Skjeggete mann og blond kvinne
Les også

Lover veikart for teknologinæringen

Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.