JUSS OG SAMFUNN

Lagmannsretten forkaster anke fra Rettspraksis.no

Oslo byfogdembetes kjennelse, som ga Lovdata medhold i at avgjørelser hentet fra deres databaser måtte slettes, blir dermed stående.

Lovdatas side, her ved juridisk konsulent Vegar Robertsen, direktør Odd Storm-Paulsen og advokat Jon Wessel-Aas, under den muntlige høringen i slutten av august.
Lovdatas side, her ved juridisk konsulent Vegar Robertsen, direktør Odd Storm-Paulsen og advokat Jon Wessel-Aas, under den muntlige høringen i slutten av august. Foto: Sarah McDonald Gerhardsen
14. des. 2018 - 14:00

Fredag kom kjennelsen fra Borgarting lagmannsrett, som forkaster anken fra Håkon Wium Lie og Fredrik Ljone, mennene bak Rettspraksis.no. 

Lagmannsretten opphever imidlertid kjennelsen fra Oslo byfogdembete om å dekke Lovdatas saksomkostninger på 370.000 kroner. Wium Lie og Ljone må derimot betale Lovdatas ankeomkostninger på 66.000 kroner.

Lanserte på grunnlovsdagen

Rettspraksis.no ble lansert 17. mai i år, som et dugnadsprosjekt for å gjøre norsk rettspraksis mer åpen for offentligheten, ved å gjøre høyesterettsdommer gratis og åpent tilgjengelig. 

Etter en begjæring fra Lovdata ble nettsiden imidlertid stengt som følge av en kjennelse om midlertidig forføyning fra Oslo byfogdembete den 1. juni.

Årsaken var at en stor andel av rettsavgjørelsene var hentet ut fra Lovdatas databaser.

Rettsavgjørelser i seg selv er offentlige dokumenter som ikke er gjenstand for opphavsrett, og skal være offentlig tilgjengelige.

Imidlertid er databaser som «sammenstiller et større antall opplysninger» beskyttet etter åndsverkloven § 24 i femten år etter fremstilling eller første offentliggjøring, og det er etter denne paragrafen Lovdata saksøkte Rettspraksis.no.

Slipper å betale 370.000 

Partene møttes til muntlige forhandlinger (bak betalingsmur) i slutten av august. Lovdata fikk da medhold av Oslo byfogdembete, og Wium Lie og Ljone ble dømt til å slette alle rettsavgjørelser som er hentet fra Lovdatas databaser og som ikke ennå er femten år gamle. 

I praksis betyr dette avgjørelsene fra 2003 og frem til og med 2007. I 2008 begynte Høyesterett selv å legge ut avgjørelsene elektronisk, og Rettspraksis.no kunne dermed hente dem direkte derfra i stedet for å gå via Lovdata. 

Wium Lie og Ljone ble også dømt til å betale Lovdatas saksomkostninger på 370.000 kroner. 

Lagmannsretten opphever altså nå idømmelsen av disse saksomkostningene, med begrunnelse i at Lovdata ikke kan sies å ha fullt ut vunnet forhandlingene i Oslo byfogdembete.

Rettspraksis.no, her ved advokat Halvor Manshaus og Håkon Wium Lie, er glade for å slippe å betale de 370.000 kronene de ble idømt i Oslo byfogdembete.  <i>Foto:  Sarah McDonald Gerhardsen</i>
Rettspraksis.no, her ved advokat Halvor Manshaus og Håkon Wium Lie, er glade for å slippe å betale de 370.000 kronene de ble idømt i Oslo byfogdembete.  Foto:  Sarah McDonald Gerhardsen

Gledelig nyhet å slippe saksomkostninger

Lovdatas opprinnelige krav var at alle rettavgjørelser hentet fra Lovdatas databaser skulle slettes fra Rettspraksis.no, mens endelig kjennelse fra byfogden kun handlet om avgjørelsene fra 2003 til og med 2007. 

Wium Lie og Ljone vant dermed frem med at alle avgjørelser frem til og med 2002 skulle frigis. Lagmannsretten mener at ingen av partene kan anses å ha vunnet saken fullt ut. 

– I den opprinnelige begjæringen skulle Lovdata avskjære bruk av 182 år med Høyesterettspraksis. Lagmannsretten legger imidlertid til grunn at Lovdata ikke vant saken for byfogden, ved at det kun var årene 2003-2007 som ble stanset, altså bare fem år, skriver advokat Halvor Manshaus i en uttalelse på vegne av Rettspraksis.no.

– Dermed slipper Rettspraksis.no å betale nærmere en halv million kroner i sakskostnader for byfogden. Det er en gledelig nyhet for denne dugnadsgjengen som aldri har drevet med profitt for øyet i denne saken.

Lovdata svært fornøyd

Kjennelsen fra Oslo byfogdembete som pålegger de aktuelle dommene fra 2003 til og med 2007 blir imidlertid stående, og Wium Lie og Ljones anke forkastes. 

De ble også dømt til å dekke Lovdatas saksomkostninger i forbindelse med anken, på 66.000 kroner.

– Lovdata er svært fornøyd med at også lagmannsretten er enige med Lovdata, og at det bekreftes at Lovdata har databasevern for sine databaser over rettsavgjørelser, samt at sammendragene av rettsavgjørelsene er vernet som åndsverk, sier Lovdatas advokat Jon Wessel-Aas i en uttalelse. 

Selv om Rettspraksis.no uttrykker lettelse over å slippe å betale de opprinnelige saksomkostningene til Lovdata, er de skuffet over forkastelsen av anken.

– Likevel er man skuffet over at lagmannsretten ikke har gått dypere i materien og det underliggende spørsmålet om videre avgivelse av de siste fem årene med dommer, skriver Manshaus.

– Lovdata er den eneste som har mottatt avgjørelser fra Høyesterett for denne perioden, og det er vanskelig å se at en ordinær privat aktør ville blitt tilgodesett på denne måten. Det gjelder spesielt når andre aktører i markedet rent faktisk henvendte seg til både Høyesterett og domstolsadministrasjonen og ba om tilsvarende avgivelser – men fikk avslag.

Startet kronerulling

Håkon Wium Lie opprettet en Spleis-kampanje etter oppfordring fra en av våre lesere. <i>Foto:  Sarah McDonald Gerhardsen</i>
Håkon Wium Lie opprettet en Spleis-kampanje etter oppfordring fra en av våre lesere. Foto:  Sarah McDonald Gerhardsen

Samtidig som Wium Lie og Ljone anket byfogdens kjennelse mot slutten av oktober, opprettet de en innsamlingsaksjon på Spleis.no for å få hjelp til å dekke ankekostnadene.

Initiativet til kronerullingen kom først fra en digi.no-leser i vårt kommentarfelt.

– Vi har tro på Spleis-kampanjen, det ser ut til å være mange som er engasjert i dette. Det var jo faktisk i kommentarfeltet til Digi.no at forslaget om crowd sourcing først kom opp, sa Wium Lie da de annonserte anken og den medfølgende Spleis-kampanjen.

De har i skrivende stund samlet inn litt over 55.000 kroner.

I uttalelsen fra Ljone skriver han at de må gjøre seg kjent med kjennelsen før de vurderer hva de skal gjøre videre. 

Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.