Microsoft-omfavnelse førte Yahoo til fienden

Yahoo sa nei til Microsoft og ja til Google. Myndighetene kan gripe inn for å unngå nytt monopol i IT-bransjen.

Microsoft-omfavnelse førte Yahoo til fienden

Yahoo sa nei til Microsoft og ja til Google. Myndighetene kan gripe inn for å unngå nytt monopol i IT-bransjen.

Microsoft meldte i går kveld norsk tid at samtalene med Yahoo ikke gjelder annet enn et begrenset samarbeid, og at det overhodet ikke er noen interesse fra Microsofts side for å by på hele Yahoo.

Samtidig kom det to erklæringer fra Yahoo. Den ene stadfester at alle samtaler med Microsoft er avsluttet, både når det gjelder full overtakelse og begrenset samarbeid.

Den andre forteller at Yahoo har inngått en annonseavtale med Google, der Google skal levere søkeannonser til noen av Yahoos søketjenester i USA og Canada. Avtalen gir Yahoo rett til å vise også egne og tredjeparts søkeannonser på disse søketjenestene. Avtalen har en ramme på tre år, og kan utvides til ti år.

I april i år gjennomførte Google og Yahoo et to uker langt forsøk der Google leverte søkeannonser til noen av Yahoos tjenester. Forsøket kan betraktes som en generalprøve på avtalen som nå er inngått.

Ifølge amerikansk finanspresse gikk avtalen som Microsoft ville inngå med Yahoo, ut på å kjøpe Yahoos søketjenester for 16 prosent av Yahoos aksjer til 35 dollar per aksje, tilsvarende rundt 7,73 milliarder dollar. Microsofts siste bud på hele Yahoo, som ble trukket 3. mai, hadde en verdi på 33 dollar per aksje, og verdsatte Yahoo til nærmere 50 milliarder dollar.

Yahoo venter at Google-avtalen vil gi 800 millioner dollar i årlig omsetning. Representanter for både Google og Yahoo sier det pågår samtaler med tanke på å utvide avtalen, kanskje med tanke på bannerannonser.

Google og Yahoo sier de utsetter å implementere avtalen i tre og en halv måneder, for å gi amerikanske myndigheter anledning til å granske avtalen fra et antitrustsynspunkt. Det er enighet blant analytikere om at det er reell fare for at myndighetene vil ha innvendinger mot avtalen.

Det er en klausul i avtalen mellom Google og Yahoo som åpner for at begge partene kan trekke seg fra avtalen i tilfelle det skjer endringer i ledelse eller eierskap. Dersom Yahoo trekker før det er gått 24 måneder, må de betale 250 millioner dollar til Google, med fratrekk for noe av det Google har tjent på avtalen.

Det definitive bruddet mellom Yahoo og Microsoft skal ha skjedd under et møte søndag 8. juni. Microsoft skal ha understreket at de ikke var interessert i å overta hele Yahoo, og Yahoo på sin side skal ha slått fast at de ikke var interessert i å selge seg bitvis til Microsoft. Microsoft-sjef Steve Ballmer, Yahoo-sjef Jerry Yang og Yahoos styreformann Roy Bostock skal alle ha deltatt på dette møtet.

Tirsdag vedtok styret i Yahoo å gå videre i samtalene med Google, og i går var avtalen på plass.

Investor og Yahoo-aksjonær Carl Icahn har ikke vært villig til å kommentere den siste utviklingen. Han har primært gått inn for å selge hele Yahoo til Microsoft, men har konsekvent motsatt seg en delavtale med Microsoft, og sagt at han heller vil ha en avtale mellom Yahoo og Google.

Det er forskjellige vurderinger om hva slags følger bruddet med Yahoo og avtalen mellom Google og Yahoo vil få for Microsoft.

Utviklingen kan betraktes som et stort nederlag for Microsoft, siden et utspill for å få kontroll over hele Yahoo har ført til at Yahoo i stedet er havnet i klørne til erkefienden Google.

Microsofts aksjonærer kan derimot tenkes å trekke et lettelsens sukk: Da nyheten ble kjent, økte aksjekursen med 4,1 prosent til 28,24 dollar. Google-kursen økte med 1,4 prosent til 552,95 dollar, mens Yahoo-aksjen falt med 10,1 prosent til 23,52 dollar.

Det spekuleres nå igjen om muligheten for nye Microsoft-utspill mot AOL, Salesforce.com, MySpace og Facebook.

At Google ser ut til å være sakens seierherre, synes derimot klart.

    Les også:

Til toppen