Revidert budsjett 2016

Så mye mer penger settes av til IKT i revidert statsbudsjett

 

Så mye mer penger settes av til IKT i revidert statsbudsjett
(Bilde: unknown)

 

Regjeringen satte av 75 millioner kroner i statsbudsjettet til en finansieringsordning for små- og mellomstore offentlige digitaliseringsprosjekter tidligere i år.

Nå setter de av ytterligere 30 millioner til finansieringsordningen - en økning på rundt 22 prosent.

- Dette er en revisjon av budsjettet, og det er ikke vanlig at man bevilger ekstra penger til denne type tiltak. At vi bevilger 30 nye millioner kommer ut ifra en vurdering om at dette er så lønnsomt og bra at vi måtte gjøre noe ekstraordinært. Vi gir denne støtten fordi den gir en enklere hverdag til både innbyggere og næringsliv, og det er svært viktig å fornye offentlig sektor. Jeg er veldig fornøyd med denne økningen, sier kommunalminister Jan Tore Sanner (H) til digi.no.

Sparer samfunnet 1,6 milliarder

Det er beregnet at prosjektene som allerede er finansiert via de første 75 millionene vil spare statlige budsjetter for 1,6 milliarder kroner. Eller en «avkastning» på over 2000 prosent.

– Den samlede samfunnsnytten fra prosjektene er på 3,8 milliarder kroner. Det inkluderer innvirkningen på næringsliv, enkeltpersoner, andre virksomheter, kommuner og lignende. Dette er godt investerte midler, fastslo, Marit Lofnes Mellingen, i Difi til digi.no i april.

Da den nasjonale tilskuddsordningen ble varslet i fjor høst het det seg at den skulle bidra til å sette fart på digitaliseringstempoet i offentlig sektor. Prosjektene kan løpe over maksimalt tre år, og tilskuddet kan dekke inntil halve investeringskostnaden - inkludert lønn.

- Svært lønnsomme

- Det er mange små og mellomstore prosjekter som er svært lønnsomme, men det er effektiviseringsprosjekter i offentlig sektor og næringsliv som ikke blir finansiert fordi utgiftene kommer i en sektor, og gevinsten i en annen, sier Sanner.

Håkon Haugli, administrerende direktør i Abelia, sier til digi.no at han roser utvidelsen av regjeringens medfinansieringsordning.

– Tallene er så tydelige på at dette er lurt. Det handler om kostnader vi må ta innledningsvis. Så er det også kjempeviktig at gevinstperspektivet ivaretas. De kommer ofte i andre deler av forvaltningen enn der investeringene tas, sier Haugli.

Ordningen kom i stand fordi det i statsbudsjettprosessene kom forslag om prosjekter med ønske om ekstrabevilgninger, som var små i sum, men som pekte på store innsparingspotensial.

- Denne utvidede bevillingen betyr at flere spennende prosjekter som har stor samfunnsmessig gevinst kan komme i gang allerede i år. Ingen prosjekter vil få støtte før de har en realiseringsplan, sier Sanner til digi.no

Åtte prosjekter er finansiert

Etter første søknadsrunde har direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) gitt tilsagn til åtte prosjekter - se faktaboks.

Sanner sier at den nye bevilgingen på 30 millioner vil gjøre at Difi kan realisere flere lønnsomme prosjekter i statlig sektor.

- I utgangspunktet gis det bare penger til statlig sektor, men mange av prosjektene har gevinster i både kommunalsektor og for næringslivet. Mange av prosjektene har blitt stående på vent fordi gevinsten kommer et annet sted enn der utgiftene er synlige. Tilbakemeldingen fra Difi er at flere av de ufinansierte prosjektene kan bidra til betydelig samfunnsøkonomisk vekst, sier statsråden.

- Har du sett deg ut noen prosjekter som du synes virker spennende?

- Jeg synes mange av prosjektene virker veldig spennende, men jeg legger ingen føringer for hvilke prosjekter som skal realiseres. Det er Difi som plukker ut de mest aktuelle kandidatene, da de må ha mulighet til å kvalitetssikre og veilede de som søker.

Utfordringene ligger i kommunene

Haugli haddet håpet på at Sanner også utvidet ordningen til å gjelde kommunal sektor.

– Jeg tror noen av hovedutfordringene ved digitaliseringen ligger i kommunene. Det vil være prima hvis også kommunene får tilgang på medfinaniseringsordningen. Og dersom det ikke skjer nå i revidert nasjonalbudsjett, så burde det skje ved neste runde, sier Abelia-sjefen.

Til toppen