Wikipedia skal forenkles for ikke-teknologer

Redigering av Wikipedia-artikler er for vanskelig for mange potensielle bidragsytere.

Wikipedia skal forenkles for ikke-teknologer

Redigering av Wikipedia-artikler er for vanskelig for mange potensielle bidragsytere.

Wikimedia Foundation, stiftelsen som står bak det frie nettleksikonet Wikipedia, har startet et nytt prosjekt som skal gjøre det enklere å bidra med artikler til leksikonet.

- Wikipedia trekker til seg forfattere som har en moderat til høy teknisk forståelse, men ekskluderer mange smarte, kunnskapsrike mennesker som er mindre teknisk orienterte, sier Sue Gardner, administrerende direktør for Wikimedia Foundation, i en pressemelding.

- Blant våre nøkkelprioriteter er å trekke til oss disse menneskene og å overtale dem til å hjelpe til med å skrive og redigere leksikonet, sier Gardner.

For å gjøre dette mulig har den amerikanske Stanton-stiftelsen gitt Wikimedia et bidrag på 890.000 dollar som skal brukes til å gjøre Wikipedias grensesnitt for skriving og redigering enklere for nye forfattere. Arbeidet skal gjøres av en prosjektgruppe ved Wikimedias kontorer i San Francisco.

Prosjektgruppen vil inkludere tre fulltidsansatte programvareutviklere, en designer av brukergrensesnitt og en prosjektleder.

Gruppen vil igangsette undersøkelser for å identifisere de vanligste barrierene som hindrer førstegangsforfattere fra å komme i gang, og så arbeide for systematisk å redusere eller eliminere disse barrierene. Det skal spesielt fokuseres på å skjule komplekse elementer fra brukergrensesnittet for personer som ikke behøver dem.

Prosjektet skal pågå gjennom hele 2009 og resultatet av forbedringene vil gjøres tilgjengelig som åpen kildekode-programvare.

Stanton-stiftelsen ble opprettet som følge av dødsfallet til Frank Stanton i 2006. Han regnes som en av de ledende skikkelsene i historien om elektronisk kommunikasjon, ikke minst innen televisjon, etter å ha bygget opp den amerikanske kringkastingsselskapet CBS, hvor han var president i 25 år. Stanton var også en forkjemper for talefrihet.

    Les også:

Til toppen